Vårprogrammet 2020

Årsmötet den 23.3 ställs in på obestämd tid, återkommer med ny kallelse när Coronaviruset har klingat av. Att genomföra vårens möten får vi varefter återkomma till den 23.3 ställs in på obestämd tid, återkommer med ny kallelse när

Coronaviruset har klingat av.  Att genomföra vårens möten får  vi vartefter återkomma till.