Våren 2020

Vårprogrammet 2020 är inställt i sin helhet på grund av Coronaviruset. Nu arbetar vi med höstprogrammet och kommer att skicka ut ett nytt program när allt har återgått till det normala.3 ställs in på obestämd tid, återkommer med ny kallelse när


Coronaviruset har klingat av.  Att genomföra vårens möten får  vi vartefter återkomma till.