rkommer med nyllnaviruset har klingat av.  Att genomföra vårens möten får  vi vartefter återkomma till.