Möte 12/10 år 2015. Björn Ranelid på besök i Östra Vemmenhög. Två år tidigare hade han fantasifullt skrivit om "Selma Lagerlöfs underbara resa till Västra Vemmenhög", och nu var det vår tur att höra honom berätta.

Möte 29/2 2016. Vi inledde året med ett kärt tema för Selma Lagerlöf: Två korta och ett långt stycke om grågässen. Nina Hoppe

 

Kyrkan i vårdräkt.

Hitta till vår mötesplats vid Östra Vemmenhögs församlingshem vid kyrkan. Här träffas vi och här har vi vårt bibliotek.

Möte 25/4 2016. Plats för ett lotteri.

Möte 25/4 2016. Litterär resa i Selma Lagerlöfs fotspår: Apropå nobelpristagaren Bernhard Shaws Pygmalion ("My Fair Lady" visades på Ystad teater). Margareta Gaunitz.

Möte 10/10 2016. Föreläsaren John Wickman och några av de minnesföremål som gav ett sådant liv åt hans berättelse.

  

 

Möte 10/10 2016. John Wickman berättade om sällskapslivet på 1860-talet och framåt på de skånska godsen.

Möte 14/11 2016. Ordföraren välkomnade Eva Helen Ulvros som berättade om sin bok "Kvinnors röster: livsöden från det moderna Sveriges framväxt". Hon tog fasta på två av sina porträtt i boken - Eva Pålsdotter , gift Wikman , född på 1830-talet och Ebba Asp Andersson född på 1880-talet.

Möte 14/11 2016. John Wickman och Eva Helen Ulvros i samspråk med Nina Hoppe.

Möte 5/12 2016. Selma Lagerlöf-gruppens traditionella decembermöte "julförväntan". Karin Lönn läser en avslutningsdikt.